Showing 1–12 of 14 results

-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 752.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 832.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn, có ke an toàn, có ngăn bàn, Mặt… 832.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 872.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 904.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn, có ke an toàn, có ngăn bàn, Mặt… 928.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 960.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn, có ngăn bàn và chắn trước. Khung thép ống □30x30 sơn; Mặt bàn… 992.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn, có ke an toàn, có ngăn bàn, Mặt… 1.008.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 1.024.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn, có ke an toàn, có ngăn bàn, Mặt… 1.096.000 
Mua ngay
-20%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn, có ngăn bàn và chắn trước. Khung thép ống □30x30 sơn; Mặt bàn… 1.104.000 
Mua ngay
Tư vấn: 09 7676 4452