Showing 1–12 of 14 results

-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 899.100 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn, có ke an toàn, có ngăn bàn, Mặt… 990.000 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 998.100 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 1.044.900 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 1.077.300 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn, có ke an toàn, có ngăn bàn, Mặt… 1.107.900 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 1.143.900 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn, có ngăn bàn và chắn trước. Khung thép ống □30x30 sơn; Mặt bàn… 1.184.400 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn, có ke an toàn, có ngăn bàn, Mặt… 1.206.900 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, không ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn. Mặt bàn gỗ MFC dày 17mm 1.218.600 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn. Khung thép ống □30x30 sơn, có ke an toàn, có ngăn bàn, Mặt… 1.311.300 
Mua ngay
-10%
Bàn ống vuông gấp sơn, có ngăn, có ngăn bàn và chắn trước. Khung thép ống □30x30 sơn; Mặt bàn… 1.316.700 
Mua ngay
Tư vấn: 09 7676 4452