Showing 1–12 of 17 results

Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa gỗ. Ghế có bàn viết Báo…
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường, tay nhựa, không bàn viết. Đệm và tựa rời bọc mút, bọc nỉ T Báo giá cho… 1.872.900 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường Tay nhựa, Bàn viết gỗ tự nhiên sơn PU. Đệm và tựa đệm mút, bọc nỉ T… 2.079.900 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa nhựa. Ghế có bàn viết Báo… 3.185.100 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa nhựa. Ghế có bàn viết Báo… 3.447.000 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường. Tay gỗ tự nhiên sơn PU, Không bàn viết. Đệm và tựa rời, đệm mút đúc, mặt… 3.503.700 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa nhựa. Ghế có bàn viết Báo… 3.579.300 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường. Tay gỗ tự nhiên sơn PU, Có bàn viết gỗ tự nhiên sơn PU. Đệm và tựa… 3.768.300 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa gỗ. Ghế có bàn viết Báo… 4.485.600 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa nhựa. Tay ghế có thiết kế… 4.485.600 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường khung thép, đệm tựa mút đúc bọc vải, ốp đệm tựa gỗ. Ghế có bàn viết Báo… 4.485.600 
Mua ngay
-10%
Ghế hội trường. Tay gỗ tự nhiên sơn PU; Không bàn viết. Đệm và tựa rời, đệm mút đúc, mặt… 4.643.100 
Mua ngay
Tư vấn: 09 7676 4452