Showing 1–12 of 92 results

Ghế

-20%
Ghế cứng xếp chồng, khung ống thép Ø15.9 Mặt nhựa ép định hình. 352.000 
Mua ngay
-20%
Ghế gấp khung ống thép Ø22.2; Tựa lớn; Không có bàn viết; Mặt, tựa đệm mút bọc giả da 376.000 
Mua ngay
-20%
Ghế cứng xếp chồng, khung ống thép Ø15.9 Mặt nhựa ép định hình. 424.000 
Mua ngay
-20%
Ghế cứng xếp chồng, khung ống thép Ø15.9 Mặt nhựa ép định hình. 432.000 
Mua ngay
-20%
Ghế gấp khung ống thép Ø22.2; Tựa lớn; Không có bàn viết; Mặt, tựa đệm mút bọc giả da 448.000 
Mua ngay
-20%
Ghế gấp khung ống thép Ø22.2; Tựa lớn; Không có bàn viết; Mặt, tựa đệm mút bọc giả da 464.000 
Mua ngay
-20%
Ghế gấp khung ống thép tròn Ø28.6; khung sơn toàn bộ, mặt ngồi, tựa đệm mút bọc giả da hoặc… 480.000 
Mua ngay
-20%
Ghế gấp khung ống thép tròn Ø28.6; Vai mạ, chân sơn tĩnh điện. 488.000 
Mua ngay
-20%
Ghế cứng xếp chồng, khung ống thép Ø15.9 552.000 
Mua ngay
-20%
Ghế cứng xếp chồng, khung ống thép Ø15.9 568.000 
Mua ngay
-20%
- Ghế gấp được làm từ khung ống thép Ø22.2. - Ghế có tựa lớn; Có bàn viết gỗ MFC… 568.000 
Mua ngay
-20%
- Ghế gấp được làm từ khung ống thép Ø22.2. - Ghế có tựa lớn; Có bàn viết gỗ MFC… 616.000 
Mua ngay
Tư vấn: 09 7676 4452