Showing 1–12 of 26 results

-20%
Tủ cánh mở 2 khoang, 2 cánh riêng biệt, có khóa. Mỗi khoang có 1 xà treo, 1 đợt. Cánh… 1.776.000 
Mua ngay
-20%
Tủ cánh mở, 4 khoang, 4 cánh, 4 khóa riêng biệt Cánh tủ có núm tay cầm, có tai khóa… 1.984.000 
Mua ngay
-20%
Tủ cánh mở 6 khoang, 6 khóa riêng biệt. Cánh tủ có núm tay cầm, có tai khóa ngoài. 2.224.000 
Mua ngay
-20%
Tủ hồ sơ 2 khoang: Ngăn trên có 2 cánh kính mở, khóa đơn, có 2 đợt di động Ngăn… 3.184.000 
Mua ngay
-20%
Tủ 2 khoang 8 ngăn đều, cánh mở, 8 khóa 3.200.000 
Mua ngay
-20%
Tủ hồ sơ 2 khoang: Ngăn trên có 2 cánh kính mở, khóa đơn, có 2 đợt di động Ngăn… 3.240.000 
Mua ngay
-20%
Tủ 2 cánh mở, 2 khoang, vách giữa, 2 khóa, Mỗi khoang có 3 đợt di động và 1 thanh… 3.272.000 
Mua ngay
-20%
Tủ hồ sơ 2 khoang: 4 ngăn đều, cánh mở, 4 khóa Mỗi ngăn có 1 đợt di động 3.288.000 
Mua ngay
-20%
Tủ hồ sơ 2 khoang 6 ngăn đều, cánh mở, 6 khóa 3.336.000 
Mua ngay
-20%
Tủ 2 cánh mở, 2 khoang, vách giữa, 2 khóa, Mỗi khoang có 3 đợt di động và 1 thanh… 3.456.000 
Mua ngay
-20%
Tủ hồ sơ 2 khoang: 4 ngăn đều, cánh mở, 4 khóa Mỗi ngăn có 1 đợt di động 3.456.000 
Mua ngay
-20%
Tủ hồ sơ 2 khoang 6 ngăn đều, cánh mở, 6 khóa 3.528.000 
Mua ngay
Tư vấn: 09 7676 4452