Showing 1–12 of 26 results

-10%
Tủ cánh mở 2 khoang, 2 cánh riêng biệt, có khóa. Mỗi khoang có 1 xà treo, 1 đợt. Cánh… 2.142.900 
Mua ngay
-10%
Tủ cánh mở, 4 khoang, 4 cánh, 4 khóa riêng biệt Cánh tủ có núm tay cầm, có tai khóa… 2.391.300 
Mua ngay
-10%
Tủ cánh mở 6 khoang, 6 khóa riêng biệt. Cánh tủ có núm tay cầm, có tai khóa ngoài. 2.679.300 
Mua ngay
-10%
Tủ hồ sơ 2 khoang: Ngăn trên có 2 cánh kính mở, khóa đơn, có 2 đợt di động Ngăn… 3.728.700 
Mua ngay
-10%
Tủ hồ sơ 2 khoang: Ngăn trên có 2 cánh kính mở, khóa đơn, có 2 đợt di động Ngăn… 3.747.600 
Mua ngay
-10%
Tủ 2 khoang 8 ngăn đều, cánh mở, 8 khóa 3.860.100 
Mua ngay
-10%
Tủ 2 cánh mở, 2 khoang, vách giữa, 2 khóa, Mỗi khoang có 3 đợt di động và 1 thanh… 3.948.300 
Mua ngay
-10%
Tủ hồ sơ 2 khoang: 4 ngăn đều, cánh mở, 4 khóa Mỗi ngăn có 1 đợt di động 3.965.400 
Mua ngay
-10%
Tủ 2 cánh mở, 2 khoang, vách giữa, 2 khóa, Mỗi khoang có 3 đợt di động và 1 thanh… 3.986.100 
Mua ngay
-10%
Tủ hồ sơ 2 khoang: 4 ngăn đều, cánh mở, 4 khóa Mỗi ngăn có 1 đợt di động 3.986.100 
Mua ngay
-10%
Tủ hồ sơ 2 khoang 6 ngăn đều, cánh mở, 6 khóa 4.023.000 
Mua ngay
-10%
Tủ hồ sơ 2 khoang 6 ngăn đều, cánh mở, 6 khóa 4.062.600 
Mua ngay
Tư vấn: 09 7676 4452